Premium partners

rekommenderas av tCommerce

Vem kan bli premium partner?

Eftersom att vem som helst kan registrera sig som partner i vår portal och använda våra partnertjänster behövs ett sätt att urskilja verifierade e-handelsproffs från mängden. tCommerce Premium Partner är ett sätt för tCommerce att garantera slutkunden (e-handlaren) kvalitet genom hela ledet. Vi förbehåller oss rätten att själva utvärdera varje enskild partner och det är en helhetsbedömning av leverantören som avgör.

Det är inte bara kompetens som avgör utan tCommerce ställer även krav på tillgänglighet och redundans. En premium partner har en väl fungerande organisation i grunden och minst 3 st anställda som har gått vår utbildning för att säkerställa viss tillgänglighet för slutkunden.

Premium partners i din region